Zdolności w akcji. Pozaintelektualne uwarunkowania efektywności operacji wytwarzania dywergencyjnego i konwergencyjnego

Publikacja z psychologii różnic indywidualnych, poświęcona pozaintelektualnym wyznacznikom sprawności wykonywania operacji umysłowych (czynności myślenia), zwanych wytwarzaniem dywergencyjnym i konwergencyjnym, a kojarzonych z twórczością (w tym przypadku nieco na wyrost) oraz z inteligencją. Autor omawia i bada indywidualne, w pewnym zakresie zaś też środowiskowe, czynniki powodzenia takich operacji. Rozważane są ich konteksty osobowościowo-afektywne, w tym znaczenie poczucia własnej skuteczności, rola samooceny, jak również wpływ oceny zewnętrznej dotychczasowych wyników myślenia, racjonalność-intuicyjność jako styl myślenia, waga sytuacyjnej i dyspozycyjnej potrzeby domknięcia poznawczego oraz – już tylko na gruncie teoretycznym – uwarunkowania biologiczne. Główna konkluzja to stwierdzenie daleko idącej specyficzności myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego – wyraża to między innymi ich odmienna wrażliwość na działanie tych samych czynników, potencjalnie korzystnych dla przebiegu operacji umysłowych. Jednymi z ciekawszych spostrzeżeń szczegółowych są zaś następstwa manipulacji eksperymentalnej obniżającej stan potrzeby domknięcia poznawczego. Książka adresowana jest do badaczy zdolności, uzdolnień lub twórczości oraz studentów zainteresowanych tą problematyką.
"W książce Autor przedstawia solidną analizę problematyki determinant różnicujących czynności myślenia dywergencyjnego i konwergencyjnego. […] Język książki, styl przeprowadzonego wywodu są bardzo dobre. […] Autor prowadzi swój wywód w spójny, myślowo zdyscyplinowany sposób. Praca jest napisana z pazurem i dobrze skonstruowana w ogólnym sensie […] cała strona metodologiczna pracy jest bez zarzutu."
z recenzji prof. dr. hab. Czesława Nosala

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 296
Wymiary: 17 x 24 cm
EAN: 9788323510161
Data wydania: 30-04-2013
Kategorie: nauki humanistyczne > psychologia

Cena w sklepie: 42.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl