Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy. Decyzje dotyczące majątku obrotowego mają istotny wpływ na efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa. Od nich zależy wzrost zyskowności kapitałów własnych i uzyskiwane korzyści finansowe. Opracowanie zawiera wiadomości dotyczące zasad podejmowania tych decyzji, uwzględniające przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe i wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Omówiono takie kwestie, jak ryzyko finansowe, inwestycje pieniężne, politykę kredytową, koszt kapitału obcego. Książka jest wynikiem badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa SGH. Autorzy szeroko wykorzystali doświadczenia z praktyki gospodarczej, stąd szereg danych empirycznych i przykładów liczbowych zawartych w pracy.

Wydawca: Szkoła Główna Handlowa
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 162
Wymiary: 17×24 cm
Waga: 288
EAN: 9788373782327
Data wydania: 12-12-2007
Kategorie: biznes > ekonomia

Cena w sklepie: 27.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl