Z zagadnień psychologii historycznej. Interpretacje historyczne w oczach psychologa

Autorzy książki mają nadzieję, że zaprezentowane w niej wyniki studiów, badań i przemyśleń zainteresują nie tylko profesjonalnych historyków dokonujących interpretacji wydarzeń z przeszłości, ale też wszystkich zainteresowanych ludzkimi dziejami, jeżeli lektura książki skłoni ich do refleksji nad pożytkami płynącymi ze świadomego korzystania w narracjach historycznych z ustaleń psychologii – akademickiej lub potocznej – rnożna będzie uznać, że czas i wysiłek poświęcony na jej przygotowanie nie zostały zmarnowane.
MACIEJ DYMKOWSKI jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Jego aktualne zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce psychologii historycznej oraz na meta-teoretycznych zagadnieniach psychologii społecznej. Najważniejsze książki jego autorstwa: Samowiedza w okowach przywdziewanych masek (Warszawa 1996), Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach (Warszawa 2000) oraz Wprowadzenie do psychologii historycznej (Gdańsk 2003).
ALEKSANDRA PORADA jest adiunktem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu. Ukończyła socjologię oraz psychologię, jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Interesuje się zjawiskiem władzy rozpatrywanej z perspektywy nauk społecznych, historią idei oraz problematyką psychologii historycznej. Autorka książki Dezercja ideologiczna elit w sytuacjach prerewolucyjnych. Francja / 7/5– / 789, Rosja /856- /905, Imperium Osmańskie 1839-1908 (Kraków 2010).

Wydawca: Avalon
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 148
Wymiary: 15.5×23.5cm
EAN: 9788377301753
Data wydania: 23-07-2015
Kategorie: historia > historia świata,
nauki humanistyczne > psychologia

Cena w sklepie: 18.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl