Z prądem rzeki. Międzynarodowe spory wodno-energetyczne na przykładzie Azji Centralnej

Pindar, jeden z greckich filozofów starożytnych stwierdził, iż „nie ma nic lepszego nad wodę”. Z kolei współczesny hydrolog z Izraela – Uri Szamir – zauważył, że „jeśli jest polityczna wola budowania pokoju, woda nie stanowi przeszkody ku temu. Jeśli jednak ktoś szuka powodu by walczyć, woda stwarza szerokie możliwości”. Zespół analityków z CEPS w Brukseli konstatuje w jednym z raportów, że: „dzisiaj to kwestia zarządzania zasobami wodnymi najbardziej zagraża relacjom między krajami”. Uzupełniając powyższe cytaty myślą Heraklita z Efezu o tym, że „wszystko płynie”, można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że problem wody stanowi aktualnie jedno z kluczowych wyzwań dla społeczności międzynarodowej. Wyzwanie to jest tym większe, że wraz z postępującymi procesami zmian klimatu, woda staje się coraz mniej dostępnym zasobem. Jednocześnie zakres jej stosowania ulega stopniowemu rozszerzeniu, w pierwszym rzędzie do celów produkcji energii elektrycznej.
Rzadko można spotkać tak klarowny wykład, dlaczego sprawy energii nie da się oddzielić od problemu wody i dlaczego jest to jeden z najbardziej newralgicznych styków we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Pierwsze skojarzenie: energia z elektrowni wodnych – dzisiaj 19% światowej produkcji energii elektrycznej, ale za 20 lat będzie to 30%. Wody używa się do produkcji biopaliw i w rożnych technologiach wydobywczych. Od razu sprzeczność interesów – innym ta sama woda potrzebna jest do produkcji rolnej i użytku w gospodarstwach domowych. Konkurencja o dostęp do wody, kurczenie się zasobów wody pitnej i dodatkowo fakt, że 300 rzek i 100 jezior ma charakter transgraniczny to potencjalnie powód konfliktów, także strategicznych miejscach globu jak Azja Środkowa, czy Bliski Wschód. Autorzy pokazują te potencjalne punkty zapalne sporów o wodę. I mają rację: woda – za kilka lat będzie tematem tak samo gorącym jak spleciona z nią energia.
Paweł Kowal

Wydawca: Rambler
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 314
Wymiary: 12.5×21 cm
EAN: 9788362751112
Data wydania: 04-07-2012
Kategorie: nauki ścisłe > technika

Cena w sklepie: 56.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl