Wynagrodzenia pracowników. Zmiany 2011

Publikacja powstała z myślą o przedsiębiorcach zatrudniających osoby w ramach umów o pracę oraz wypłacających wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (m.in. umów zleceń czy umów o dzieło). Obejmuje zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników oraz obowiązkami przedsiębiorcy-płatnika, a także wypłacaniem należności z tytułu osobiście świadczonej pracy przez osoby fizyczne w ramach umów cywilnoprawnych.
W książce tej znajduje się także praktyczne omówienie zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz związanych z zatrudnianiem emerytów i rencistów czy Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Przedstawiono także wybrane elementy prawa pracy, m.in. z zakresu zawierania i rozwiązywania umów o pracę, urlopów pracowniczych czy zasad zatrudniania w formie telepracy.
W celu pełniejszej prezentacji omawianych zagadnień podano praktyczne przykłady z wykorzystaniem deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS, wzorów umów o pracę i innych druków potrzebnych przy pełnieniu obowiązków pracodawcy-płatnika.

Wydawca: Wszechnica Podatkowa
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 282
Wymiary: 23.5 x 16.5 cm
EAN: 9788361807575
Data wydania: 25-02-2011
Kategorie: prawo > pracy

Cena w sklepie: 47.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl