Wybrane problemy prawa leśnego

Publikacja stanowi zbiór artykułów o charakterze monograficznym, omawiających wybrane zagadnienia prawa leśnego – od jego pojęcia i usytuowania w systemie prawa, przez kompleksowe przedstawienie zagadnień odpowiedzialności cywilnej uregulowanej w ustawie o lasach, gospodarki leśnej, planu urządzenia lasu, po kwestie dotyczące Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe czy status prawny Służby Leśnej i Straży Leśnej.
Autorzy szeroko przedstawiają instytucje prawa leśnego w kontekście prawa ochrony środowiska, ale też prawa cywilnego czy administracyjnego. Nie poprzestają na omówieniu status quo prawa leśnego w polskim systemie prawa, ale formułują postulaty de lege ferenda, jeśli chodzi o regulacje i kierunki rozwoju tej dziedziny prawa.

Wydawca: Wolters Kluwer
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 174
Wymiary: 15×21.5 cm
EAN: 9788326406614
Data wydania: 23-12-2010
Kategorie: prawo

Cena w sklepie: 65.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl