Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka

"Celem monografii jest wdrożenie Czytelników do myślenia kategoriami koncepcji zarządzania oraz pokazanie istoty kierunków ich rozwoju. Głównym kryterium doboru materiału prezentowanego w monografii była chęć zaprezentowania takiego zestawu koncepcji, które obejmowałyby koncepcje już dziś uznawane za klasyczne ale wciąż jeszcze wykorzystywane oraz koncepcje nowoczesne, będące efektem wprowadzania nowych podejść w naukach zarządzania.
W prezentowanej monografii przeważa podejście zarządcze do implementacji koncepcji zarządzania. Autorki starają się łączyć myśl teoretyczna z sytuacjami występującymi w praktyce funkcjonowania organizacji.
Poznanie problematyki zawartej w monografii może być pomocne w procesach zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania codziennych decyzji. Monografia jest w szczególności adresowana do studentów i doktorantów kierunków zarządzania i ekonomii uczelni różnych typów, a przede wszystkim uniwersytetów, osób podnoszących kwalifikacje z tego zakresu oraz menedżerów pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat koncepcji zarządzania."
Z Przedmowy Agnieszki Bitkowskiej i Elżbiety Weiss

Wydawca: VIZJA Press&It
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 224
Wymiary: 16.5×23.5 cm
EAN: 9788362855582
Data wydania: 12-01-2016
Kategorie: biznes > zarządzanie

Cena w sklepie: 51.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl