Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych

Niniejsza publikacja stanowi efekt badań nad instrumentami wspierającymi pokój międzynarodowy. Zawiera analizę trzech metod, które pozytywnie wpływają na zachowanie pokojowych stosunków pomiędzy państwami na arenie międzynarodowej. W pierwszej części pracy zawarto analizę relacji pomiędzy rozwojem konstytucjonalizmu europejskiego a pokojową polityką państw w drugiej – wskazano na zależność między rozwojem systemów ochrony praw człowieka i pokojem międzynarodowym w trzeciej części skoncentrowano się na wspólnotowej metodzie wsparcia pokoju. Celem pracy jest ukazanie prawnych form wspierania działania na rzecz pokoju, a nie prezentacja działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Autorka podjęła próbę wykazania, że jedynym sposobem zagwarantowania pokoju międzynarodowego jest poszanowanie godności człowieka na trzech poziomach: krajowym, międzynarodowym i ponadnarodowym.

Wydawca: Wolters Kluwer
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 328
Wymiary: 15×21 cm
Waga: 404
EAN: 9788376010427
Data wydania: 01-01-2008
Kategorie: biznes > ekonomia

Cena w sklepie: 57.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl