Wit Stwosz

Kim był Stwosz? W Krakowie postrzegano go jako rzeźbiarza „dziwnie statecznego i pilnego… którego rozum i robota po wszystkim chrześcijaństwie z pochwał słynie, którego też tu robota zaleca na wieki". Norymberskie akta ganią go, używając określeń „niespokojny i bezecny obywatel". Wreszcie „zbłąkany i krzykliwy człowiek".
W Krakowie był powszechnie szanowany. Z jego artystycznych usług korzystał dwór królewski Kazimierza IV Jagiellończyka, biskupi Piotr z Bnina i prymas Zbigniew Oleśnicki, mieszczaństwo krakowskie oraz przyjaciele Kallimacha. W Norymberdze ograbiono go z majątku, napiętnowano. Policzono w poczet społecznego marginesu. Tutaj, nad Wisłą, pozostawił najświetniejsze swoje dzieła.
Posiadał bogatą osobowość i wielką indywidualność. Był człowiekiem niezwykle pracowitym i artystycznie wszechstronnym.
Książka – pióra prof. Michała Rożka, znakomitego znawcy kultury i sztuki, specjalisty od symboliki chrześcijańskiej, dedykowana jest wszystkim interesującym się dawną historią, historią idei i sztuką.

Wydawca: Petrus
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 310
Wymiary: 13 x 19 cm
EAN: 9788377202289
Data wydania: 23-09-2014
Kategorie: biografie > biografie i autobiografie,
biografie > postacie historyczne, politycy

Cena w sklepie: 33.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl