Wielonarodowy Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917

Równolegle do, nazwijmy to umownie, powszechnej, tradycyjnej historii Petersburga, pełnej blasku, kolorytu, majestatu i piękna architektury, funkcjonuje także historia mniej znana. Obok Petersburga Piotra I, Petersburga Rastrellego, Puszkina, Mickiewicza, Dostojewskiego i Gogola, istnieje również historia osiedlonych nad Newą Niemców, Polaków, Finów, Szwedów, Włochów czy Żydów, którzy wespół z przybyłymi tam Rosjanami, Ukraińcami, Białorusinami zbudowali nową społeczność – społeczność „petersburżan”. (…) Intencją autora niniejszej książki było przedstawienie dziejów Petersburga widzianych przez pryzmat zamieszkujących go mniejszości narodowych, które odcisnęły na życiu miasta trwały ślad. W pracy zaakcentowany został fakt, że Petersburg, mimo że był miastem rosyjskim, od najwcześniejszych lat swego istnienia posiadał polifoniczną kulturę. Nad Newą splatały się i oddziaływały na siebie różne nacje, konfesje, tradycje i obyczaje. Diaspory narodowe silnie identyfikowały się z miastem i partycypowały w rozwoju jego kultury. Takie ujęcie historii nadnewskiej stolicy nie zostało do tej pory uchwycone w polskiej historiografii. (…) Dzisiejszy Petersburg jest w pełni nowoczesnym miastem z zachwycającym rodowodem wielokulturowości. Zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych XX wieku renesans kultur narodowych trwa nadal z różną dynamiką. W przestrzeni architektonicznej miasta pozostały różnowiercze świątynie, którym mozolnie przywraca się dawną świetność. Żyją nadal ludzie czyniący starania o przywołanie pamięci narodowej wśród potomków nadnewskich Niemców, Finów, Polaków. Bezpowrotnie została jednak utracona wielokulturowa dusza „Starego Petersburga”. Mimo pozorów, atmosfera nadnewskiej stolicy nie posiada dawnej mozaiki barw, odcieni i wieloetnicznego gwaru właściwego petersburskim bulwarom i rynkom przełomu XIX/XX wieku. Podobnie Newski Prospekt, bez wielojęzycznych witryn i szyldów sklepowych. To wszystko odeszło na zawsze…
Książka bogato ilustrowana

Wydawca: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 204
Wymiary: 17.5×24.5cm
EAN: 9788376542317
Data wydania: 21-10-2015
Kategorie: historia > historia świata

Cena w sklepie: 62.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl