Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku

Książka Łukasza Smugi porusza zagadnienie odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej ostatnich dwóch dekad. Jej celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi nieznanych w Polsce powieści oraz krytycznoliterackich sporów toczących się wokół hiszpańskiej literatury homoseksualnej. Autora interesuje przede wszystkim stosunek pisarzy do zastanej tradycji literackiej oraz istniejących w kulturze różnych konceptualizacji homoseksualizmu. Tytułowe „wbrew naturze i kulturze” nawiązuje do specyficznej sytuacji pisarza homoseksualnego, próbującego wejść w polemikę z negatywnymi stereotypami narzucanymi przez homofobiczny dyskurs i nadać swojej twórczości wywrotowy charakter, w opozycji do kultury głównego nurtu.
Łukasz Smuga (ur. 1981) – literaturoznawca specjalizujący się we współczesnej literaturze hiszpańskiej, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury, komparatystykę oraz problematykę gender i queer.

Wydawca: Universitas
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 270
Wymiary: 15×23.5 cm
EAN: 9788324227785
Data wydania: 16-03-2016
Kategorie: nauki humanistyczne > filologia i językoznawstwo

Cena w sklepie: 34.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl