W żywiole tekstu. “Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji

Rozprawa została poświęcona analizie najważniejszego zbioru poetyckiego, jednego z zapomnianych poetów polskiego baroku, dokładniej zaś prześledzeniu metaliterackich uwarunkowań dzieła oraz jego powiązań z tradycją literacką. Zbiór poetycki Jana Gawińskiego potraktowano jako ukoronowanie procesu kształtowania się świadomości twórczej pisarza, której podstawową dyrektywą okazała się krytyczna interpretacja tradycji literackiej. W trzech kolejnych rozdziałach omówiono: kwestię recepcji i oceny twórczości Jana Gawińskiego od XVII do XX w., problematykę przebiegu procesu kształtowania się świadomości twórczej poety, zagadnienie praktycznego wdrożenia w dyskurs poetycki, wypracowanej przez pisarza zasady "imitatio est creatio". W czwartym rozdziale pracy przeprowadzono filologiczną analizę zespołu fraszek, włączonych do rękopiśmiennego Helikonu (zachowanego do dziś autografu poety).

Wydawca: IBL Instytut Badań Literackich PAN
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 270
Wymiary: 16,5×24 cm
Waga: 464.00000000
EAN: 9788361757009
Data wydania: 01-01-2008
Kategorie: nauki humanistyczne > bibliotekoznawstwo

Cena w sklepie: 30.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl