W stronę wspólnego dobra

Zasadniczą części pracy autor poświęca arystotelesowskiej tradycji myśli politycznej. Przeprowadza analizę rozumienia dobra wspólnego przez Arystotelesa oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak ewoluuje ono w pismach autorów, którzy do tradycji tej należą.

Wydawca: Fundacja Aletheia
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 310
Wymiary: 12×19,5 cm
Waga: 314
EAN: 9788187045564
Data wydania: 30-01-2008
Kategorie: nauki humanistyczne > filozofia, socjologia

Cena w sklepie: 33.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl