W kanonie prozy amerykańskiej. Tom 3. Od Poego do McCarthy’ego

"(…) Podobnie jak dwa pierwsze tomy wydane przez Lucynę Aleksandrowicz-Pędich w serii poświęconej prozie amerykańskiej, tom III włącza się w dyskusję, jaka rozgorzała w Stanach Zjednoczonych w II połowie XX wieku, dotyczącą kanonu literatury amerykańskiej XX wieku, czyli zbioru dzieł zamieszczanych w prestiżowych antologiach, a następnie uwzględnianych w programach nauczania w szkołach średnich i wyższych. Pod wpływem rozpowszechniającego się od lat 60. ubiegłego wieku przekonania o wielokulturowym i wieloetnicznym charakterze amerykańskiego społeczeństwa, kanon literatury amerykańskiej jest systematycznie poszerzany o utwory pisarzy i pisarek wywodzących się z grup, które w przeszłości pozostawały na marginesie amerykańskiego społeczeństwa. (…)"
(z recenzji prof. nadzw. dr hab. Jadwigi Maszewskiej)

Wydawca: Academica Wydawnictwo SWPS
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 254
Wymiary: 16.5 x 24 cm
EAN: 9788362443123
Data wydania: 27-09-2011
Kategorie: nauki humanistyczne > filologia i językoznawstwo

Cena w sklepie: 31.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl