Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz

Komentarz zawiera pełne omówienie zasad i przepisów normujących koncesje na roboty budowlane i usługi. Regulacja ta została wyłączona z ustawy – Prawo zamówień publicznych i obecnie zawarta jest w ustawie z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Udzielanie koncesji na roboty budowlane i usługi pozwala realizować zamówienia publiczne, w ramach których zamawiający – chociaż nie dysponuje środkami finansowymi – jest w stanie zapewnić wykonanie określonych przedsięwzięć gospodarczych w zamian za pobierane przez koncesjonariusza od osób trzecich wynagrodzenie. Instytucja ta może być także wykorzystywana jako efektywny sposób realizacji inwestycji w sektorze publicznym z wykorzystaniem podmiotów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Publikacja składa się z dwóch części: pierwsza zawiera komentarz do ustawy, a druga – przepisy prawne, m.in.: ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, niezbędne do zrozumienia i prawidłowego stosowania przepisów komentowanej ustawy.
Książka adresowana jest do wszystkich jednostek sektora publicznego oraz ich kontrahentów zainteresowanych instytucją koncesji oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
Emil Norek jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym, autorem m.in. komentarza do ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Stan prawny na 1 października 2009 roku.

Wydawca: LexisNexis
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 246
Wymiary: 14.5×21 cm
EAN: 9788376202365
Data wydania: 23-10-2009
Kategorie: prawo

Cena w sklepie: 48.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl