Tablice geograficzne GREG

Tablice geograficzne to zbiór najważniejszych danych liczbowych dotyczących Polski i świata, bez których nie można się obejść na lekcjach geografii. Między innymi zawarliśmy tu najważniejsze, aktualne dane statystyczne, ze znalezieniem których uczniowie zawsze mieli duży problem. Spis treści   ELEMENTY ASTRONOMII Słońce Księżyc Planety Układu Słonecznego Wymiary Ziemi   ZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE Strefy czasowe Ziemi Podział dziejów Ziemi Najważniejsze rodzaje skał Ruchy górotwórcze Najgłębsze rowy oceaniczne Półwyspy Najgłębsze depresje Morfometria Wszechoceanu Przykłady trzęsień Ziemi   POLSKA Geografia Terytorium i granice Układ pionowy powierzchni Wyższe szczyty górskie – Karpaty Wyższe szczyty górskie – Sudety i Góry Świętokrzyskie Najdłuższe jaskinie Najgłębsze jaskinie Powierzchnie zlewisk i dorzeczy Największe rzeki Największe i najgłębsze jeziora Najdłuższe kanały Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne Temperatury powietrza Opady atmosferyczne Stan i ochrona środowiska Zasoby ważniejszych kopalin (2004 r.) Zasoby wodne i pobór wody Stan czystości rzek w 2003 roku (w % długości kontrolowanego odcinka) Stan czystości wybranych jezior Ścieki przemysłowe i komunalne Oczyszczalnie ścieków Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza Parki narodowe Rezerwaty przyrody Największe parki krajobrazowe Struktura terytorialna Gminy Powiaty ziemskie Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) Województwa i ich stolice Ludność. Wyznania religijne Ludność na podstawie spisów Ludność Polski w latach 1946-2005 Ludność według województw (31 XII 2005 r.) Ludność według płci i wieku (2005 r.) Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2004 r.) Ludność według poziomu wykształcenia (2004 r.) Miasta i ludność w miastach (2005 r.) Ludność wiejska (2005 r.) Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2005 r.) Przyrost naturalny według województw (2005 r.) Przyrost naturalny w latach 1946-2005 Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2003 Przeciętne dalsze trwanie życia (2005 r.) Migracje wewnętrzne ludności (2005 r.) Migracje zagraniczne ludności (2005 r.) Saldo migracji w latach 1946-2004 Zgony niemowląt w latach 1946-2003 Wyznania religijne w Polsce (2004 r.) Rynek pracy Pracujący według sektorów własności (2004 r.) Pracujący według sekcji i działów (2005 r.) Bezrobocie (31 XII 2005 r.) Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (31 XII 2005 r.) Turystyka Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2005 r.) Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo Powierzchnia użytków rolnych (2005 r.) Powierzchnia zasiewów (2005 r.) Zbiory ziemiopłodów (2005 r.) Zbiory warzyw (2005 r.) Zbiory owoców (2005 r.) Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2006 r.) Pogłowie trzody chlewnej według województw (lipiec 2006 r.) Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (2005 r.) Ciągniki rolnicze Zużycie nawozów mineralnych Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2005 r.) Przemysł Produkcja ważniejszych wyrobów (2005 r.) Surowce energetyczne (2004 r.) Bilans energii elektrycznej (2004 r.) Transport. Łączność Sieć komunikacyjna (2005 r.) Przewozy ładunków (2005 r.) Przewozy pasażerów (2005 r.) Tabor kolejowy (2005 r.) Morska flota transportowa (2005 r.) Przeładunek w portach morskich (2005 r.) Transport lotniczy (2005 r.) Dane o łączności (2005 r.) Handel zagraniczny Obroty handlu zagranicznego (2004 r.) Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2005 r.) Dynamika importu i eksportu Import ważniejszych towarów (2005 r.) Eksport ważniejszych towarów (2005 r.)   ŚWIAT Geografia Powierzchnia kontynentów i oceanów Największe wyspy świata Najwyższe szczyty górskie według kontynentów Najdłuższe jaskinie świata Najgłębsze jaskinie świata Najdłuższe rzeki świata Największe jeziora Sztuczne zbiorniki wodne Powierzchnia. Ludność Powierzchnia i ludność świata Powierzchnia, ludność i stolice państw świata Największe zespoły miejskie świata Ruch naturalny ludności (2004 r.) Ochrona środowiska naturalnego (2004 r.) Główne obszary chronionej przyrody Praca Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej Bezrobocie (grudzień 2005 r.) Edukacja Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2002/03 r.) Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2002 r.) Zbiory zbóż (2004 r.) Powierzchnia, zbiory i plony pszenicy (2004 r.) Powierzchnia, zbiory i plony żyta (2004 r.) Powierzchnia i zbiory jęczmienia (2004 r.) Powierzchnia i zbiory owsa (2004 r.) Powierzchnia, zbiory i plony kukurydzy (2004 r.) Powierzchnia, zbiory i plony ryżu (2004 r.) Powierzchnia, zbiory i plony buraków cukrowych (2004 r.) Powierzchnia, zbiory i plony ziemniaków (2004 r.) Powierzchnia i zbiory bawełny (2004 r.) Zbiory tytoniu (2004 r.) Zbiory herbaty (2004 r.) Zbiory kawy (2004 r.) Zbiory innych roślin uprawnych Pogłowie bydła (2005 r.) Pogłowie trzody chlewnej (2005 r.) Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2005 r.) Produkcja mięsa (2005 r.) Produkcja mleka krowiego (2005 r.) Produkcja jaj kurzych (2005 r.) Pozyskanie drewna (2003 r.) Połowy morskie i słodkowodne (2003 r.) Przemysł Wydobycie węgla kamiennego (2004 r.) Wydobycie ropy naftowej (2004 r.) Wydobycie gazu ziemnego (2003 r.) Produkcja stali surowej (2004 r.) Produkcja samochodów osobowych (2004 r.) Produkcja samochodów dostawczych (2004 r.) Produkcja energii elektrycznej (2004 r.) Produkcja cukru (2003 r.) Transport. Łączność Transport kolejowy (2002 r.) Transport samochodowy (2000 r.) Transport lotniczy (2004 r.) Największe porty lotnicze świata (2005 r.) Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2005 r.) Abonenci telefoniczni (2003 r.) Handel zagraniczny Import i eksport (2004 r.) Produkt krajowy brutto (2004 r.)

Wydawca: Greg
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 104
Wymiary: 14,2 x 20,5 cm
EAN: 9788375170184
Data wydania: 01-01-2008
Kategorie: podręczniki > materiały pomocnicze dla uczniów > szkoła średnia

Cena w sklepie: 16.11 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl