Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Część IV. Malarstwo witrażowe

Publikacja jest monografią dziewiętnastowiecznych witraży kościelnych Krakowa. W trzech rozdziałach wyznaczonych chronologicznie (1815-1850, 1850-1883, 1883-1897), a przez to odzwierciedlających etapy ewolucji tego gatunku sztuki na gruncie lokalnym, zaprezentowano analizy historyczno-artystyczne zachowanych i niezachowanych przeszkleń witrażowych oraz związanych z nimi projektów. Omawiane prace zostały ukazane w kontekście rozwoju witrażownictwa oraz innych gałęzi sztuki polskiej i europejskiej wieku XIX. Do ważniejszych kwestii poruszonych w publikacji należy problem autorstwa poszczególnych kwater w słynnym cyklu okna zachodniego w kościele Mariackim, projektowanych przez Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego, oraz okoliczności powstania "odkrytych" przed kilku laty witraży Fritza Geigesa do katedry na Wawelu.

Wydawca: Universitas
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 490
Wymiary: 15.5 x 24 cm
EAN: 9788324216994
Data wydania: 20-06-2012
Kategorie: kultura i sztuka,
historia > historia Polski

Cena w sklepie: 51.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl