Staropolskie Arkadie

Tom Staropolskie Arkadie jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu zbiorem prezentującym tak wszechstronnie różnorodne staropolskie inkarnacje i egzemplifikacje jednego z najważniejszych mitów dawnej kultury i związanych z nim nurtów tradycji. Daje niezwykle pełny i systematyczny obraz form obecności toposu „kraju szczęśliwego” w kulturze staropolskiej, który staje się oryginalnym, inspirującym aspektem badawczym, służącym pełniejszemu jej rozpoznaniu. Tytułowe Arkadie są więc przedstawiane w zbiorze jako mit, jako zespół idei etycznych i filozoficznych, które on wyraża, jako motyw konstytutywny dla gatunku idylli, ale też realizowany w innych kontekstach genologicznych…
(z recenzji wydawniczej Marcina Cieńskiego)
Obszarem badawczej obserwacji jest literatura powstająca w Polsce od XVI do połowy XIX wieku, a składające się na tom rozprawy tworzą książkę wielowątkową i zarazem przemyślaną w swojej strukturze i treściowym bogactwie, interesującą nie tylko dla znawców kultury epok dawnych, naukowo niezwykle wartościową i inspirującą.
(z recenzji wydawniczej Pawła Stępnia)

Wydawca: IBL Instytut Badań Literackich PAN
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 418
Wymiary: 16.5×23.5 cm
EAN: 9788361757146
Data wydania: 03-06-2011
Kategorie: nauki humanistyczne

Cena w sklepie: 40.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl