Sprawdzian po klasie 6. Zbiór zadań

Od roku 2015 wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową będą pisali Sprawdzian w klasie VI według nowej formuły. Najważniejszą zmianą, jaka zostanie wprowadzona, są nowe typy zadań. Książka jest zbiorem prawie 1000 zadań opracowanych pod kątem wymagań nowego egzaminu. Systematyczna praca z tym zbiorem, prowadzona samodzielnie przez ucznia w domu lub wspólnie na lekcji pod okiem nauczyciela matematyki, pozwoli doskonalić umiejętności przewidziane w podstawie programowej i dobrze przygotować się do sprawdzianu.
– Intencją Autorki było wypełnienie luki, jaka istnieje w dziedzinie materiałów przygotowujących uczniów do sprawdzianu z matematyki.
– Doświadczenie Autorki, zdobyte w pracy w gimnazjum i szkole podstawowej, było pomocne w zaznajamianiu z formą egzaminu, a także z różnymi rodzajami zadań.
– Zawartość i układ książki pozwolą nauczycielom i uczniom korzystać z niej już od klasy IV.
– Zbiór zadań obejmuje trzynaście działów, których tematyka zgodna jest z trzynastoma pierwszymi punktami podstawy programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego.
– W rozdziale siódmym Czytelnik dodatkowo znajdzie zadania pomocne przy utrwalaniu wiedzy i umiejętności związanych z dostrzeganiem symetrii, regularności czy rysowaniem figur symetrycznych, czyli tych umiejętności, których nie ćwiczy się w klasach IV–VI, ale wymaga ich podstawa programowa I etapu kształcenia.
– W każdym z działów znajdują się zadania tekstowe wspomniane w ostatnim rozdziale podstawy programowej. Praca ze zbiorem zapewnia sprostanie wymaganiom ogólnym kształcenia matematycznego obowiązującym w szkole podstawowej, tj. sprawność rachunkową, wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne oraz rozumowanie i tworzenie strategii.
– Każdy rozdział składa się z zestawów złożonych jedynie z zadań zamkniętych oraz zestawów złożonych wyłącznie z zadań otwartych. Wyjątkiem jest rozdział trzynasty, w którym uczeń gromadzi, porządkuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach.
– Książka zawiera odpowiedzi oraz propozycję punktacji zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych.
– Zbiór zawiera wszystkie typy zadań, o których mowa w Informatorze CKE oraz w Przykładowym zestawie zadań publikowanym na stronie Komisji.
– Uzupełnieniem zbioru zadań będą testy – przygotowywane już do druku.

Wydawca: NOWIK
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 208
Wymiary: 20.5x29cm
EAN: 9788362687589
Data wydania: 31-10-2014
Kategorie: podręczniki > szkoła podstawowa > klasa 4-6 > materiały pomocnicze,
podręczniki > gimnazjum > klasa 1-3 > materiały pomocnicze

Cena w sklepie: 26.55 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl