Społeczności późnoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Problem wpływów z kręgu kultury badeńskiej

"Prezentowana publikacja eksponuje uzupełnioną wersję dysertacji doktorskiej, sfinalizowanej w latach 2005-2007 w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IP UAM), w ramach projektu promotorskiego, ówczesnego Komitetu Badań Naukowych, nr 1 H01H 012 28 pt.: "Wielkodolinny areał badenizacji. Udział karpackiego centrum protocywilizacji eneolitu w rozwoju środowisk kulturowych międzyrzecza Soławy-Łaby i Wisły u progu epok metali". Wpisując się w szerszy program badawczy Zakładu Prahistorii Polski IP UAM, stanowi ona podsumowanie dotychczasowego etapu rozpoznania kujawskich procesów późnoneolitycznych przemian kulturowych, inspirowanych przez centrum protocywilizacji eneolitu Kotliny Karpackiej."
(od Autorki)

Wydawca: Poznańskie
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 302
Wymiary: 16.5 x 24 cm
EAN: 9788371777059
Data wydania: 28-04-2009
Kategorie: historia,
kultura i sztuka,
nauki humanistyczne > antropologia

Cena w sklepie: 33.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl