Służebność przesyłu w prawie polskim. Monografie LEX

W monografii przedstawiono nową instytucję prawa cywilnego – służebność przesyłu – w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem wpływu regulacji prawnych zawartych w przepisach szeregu ustaw pozakodeksowych. Obok ustaleń wykładni doktrynalnej wykorzystano również ustalenia wykładni sądowej zawarte w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.
Czytelnicy będą mogli zapoznać się z omówieniem takich zagadnień, jak m.in.:
zakres swobody umów w przypadku umownego ustanawiania służebności przesyłu,
skutki prawne odmowy zawarcia umowy, które odbiegają od powszechnych przekonań w tym zakresie,
skutki prawne niewykonywania służebności przesyłu,
wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu.
Adresaci:
Publikacja jest skierowana do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, przedsiębiorców infrastrukturalnych, pracowników komórek urzędów gminnych zajmujących się nieruchomościami gminnymi, pracowników Lasów Państwowych zajmujących się gospodarką nieruchomościami leśnymi, a także do sędziów sądów powszechnych, radców prawnych, adwokatów i notariuszy.

Wydawca: Wolters Kluwer
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 256
Wymiary: 13.5×20.5cm
EAN: 9788326432453
Data wydania: 28-04-2014
Kategorie: prawo

Cena w sklepie: 81.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl