Sen o Kalopei. Ewangeliczny socjalizm Kazimierza Studentowicza

Czy można pogodzić socjalizm z Ewangelią?
Wydaje się to mało prawdopodobne, jednak wszystko zależy od tego, jak się rozumie socjalizm. Kazimierz Studentowicz, przedwojenny ekonomista, publicysta i myśliciel katolicki, członek Stronnictwa Pracy i organizacji „Unia”, więzień stalinowskich kazamatów, uczestnik ożywionych dyskusji w Polsce Ludowej – dziś nieco zapomniany, był myślicielem oryginalnym i twórczym.
Socjalizm pojmował jako swoistą rzeczywistość społeczną, sposób patrzenia na świat, a nie jako ideologię czy doktrynę. Niektóre jego pomysły, jak na przykład odgórny nakaz podziału nadwyżki dóbr, wydają się kontrowersyjne, jednak nie można odmówić Studentowiczowi autentycznej i żarliwej wiary w prawdziwość i słuszność postulowanych przez niego rozwiązań.
Wszystkie swoje przemyślenia zaczynał od koncepcji człowieka, tzn. kim jest człowiek, a wyznacznikiem jego twierdzeń zawsze była Ewangelia. Dzisiaj już nikt nie zaczyna opisu koncepcji ekonomicznych od definicji człowieka, i to wg Ewangelii i filozofii św. Tomasza z Akwinu, a dla Studentowicza to właśnie człowiek i jego godność zawsze były w centrum, a dopiero potem jest ideologia, polityka i finanse.
Książka objęta patronatem medialnym Katolickiej Agencji Informacyjnej, tygodnika "Idziemy" i "Myśl Polska", portali konserwatyzm.pl i niezlomni.com.

Wydawca: von Borowiecky
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 378
Wymiary: 16.5×23.5 cm
EAN: 9788360748640
Data wydania: 11-12-2014
Kategorie: polityka i politologia,
literatura faktu > publicystyka

Cena w sklepie: 37.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl