Rys. Z dziejów ekslibrisu wrocławskiego

Książka jest zarysem historii jednej z najciekawszych i zasłużonych dla rozwoju kultury Wrocławia inicjatyw, jaką było założenie w 1969 r. Grupy Grafików "RYS", zajmującej się twórczością graficzną ze szczególnym upodobaniem do kunsztu ekslibrisu. Patronem Grupy było Państwowe Ognisko Kultury Plastycznej we Wrocławiu i Stowarzyszenie Plastyków Amatorów, założył ją zaś zespół złożony z absolwentów i wykładowców Ogniska. W ciągu czterdziestu lat swojej działalności Grupa skupiła 36 osób. Wydawała tematyczne i bibliofilskie teki i albumy grafiki, organizowała wystawy ekslibrisu. Jej członkowie brali udział w licznych lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych ekspozycjach ekslibrisu.
W niniejszej książce zebrano wszelkie dostępne informacje o Grupie "RYS". Wykorzystano materiał dotąd niepublikowany, pochodzący ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów i grafików, a także liczne materiały ze zbiorów publicznych. Praca jest bogato ilustrowana, zawiera też pierwsze tak obszerne wykazy dzieł omówionych artystów. Stanowi ważny przyczynek do historii lokalnego i polskiego ekslibrisu.

Wydawca: Wydawnictwo DiG
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 342
Wymiary: 18 x 24.5 cm
EAN: 9788371816574
Data wydania: 03-12-2010
Kategorie: kultura i sztuka,
historia > historia Polski

Cena w sklepie: 52.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl