Rozchodzenie się dwóch światów? Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012

Prezentowana książka jest pierwszą w historiografii polskiej tak dogłębną monografią dziejów relacji między USA a Europą na przełomie XX i XXI wieku. Dokonano w niej analizy czynników, które wpłynęły na kondycję układu transatlantyckiego. Przedstawiono wstrząsy i turbulencje, którym został on poddany w ostatnich dekadach. Zawarto refleksję nad przyczynami i skutkami zachodzących zmian w relacjach Ameryki i Europy. Wprawdzie uwaga autorki koncentruje się na polityce Stanów Zjednoczonych, ale i działania państw europejskich podane zostały głębokiej ocenie. Pracy towarzyszy pytanie, czy jesteśmy świadkami rozchodzenia się tych dwóch światów, których współdziałanie stanowiło przez ostatnie blisko siedem dekad ważny element porządku globalnego i czynnik wzajemnego bezpieczeństwa. Czy możliwe jest – wobec wyłaniającego się nowego porządku globalnego – zatrzymanie tego procesu? Wszyscy zainteresowani tymi kwestiami znajdą w książce próbę ich rozstrzygnięcia.
Prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska jest historykiem i politologiem. Pracuje w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, wykłada w tamtejszej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, w tym szczególnie polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych i relacjami amerykańsko-europejskimi, a także kwestiami bezpieczeństwa europejskiego.

Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 434
Wymiary: 15.5x23cm
EAN: 9788363795283
Data wydania: 20-11-2013
Kategorie: historia

Cena w sklepie: 39.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl