Rex Martyr. Studium źródłoznawcze nad legendą hagiograficzną św. Wacława (X-XIV w.)

Dr Joanna Nastalska-Wiśnicka urodziła się 20 września 1968 roku. W latach 1988-1993 studiowała historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2009 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od 1994 jest zatrudniona w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (ostatnio w Oddziale Informacji Naukowej). Jest współautorką (z prof. dr hab. Aleksandrą Witkowską osu) dwu pozycji książkowych: Święty Wojciech: życie i kult. Bibliografia do roku 1999 (Lublin 2002) i Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 1, Słownik hagiografów staropolskich; t. 2, Bibliografia piśmiennictwa hagiograficznego (Lublin 2007) oraz autorką kilkunastu artykułów, zestawień bibliograficznych i katalogów wystaw. W kręgu jej zainteresowań badawczych znalazła się hagiografia średniowieczna i nowożytna, zbiory biblioteczne, legendy. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach antropologii miejsc świętych, zwłaszcza sanktuariów maryjnych okresu staropolskiego.

Wydawca: Werset
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 402
Wymiary: 17×24 cm
EAN: 9788360133750
Data wydania: 23-05-2012
Kategorie: biografie > biografie i autobiografie

Cena w sklepie: 47.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl