Przewóz ładunków. Technik spedytor. Kwalifikacja A.28. Podręcznik

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową dla kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych.
Jest to jeden z pierwszych podręczników w obszarze kształcenia związanego ze spedycją i transportem. Zawiera treści związane z pojęciem ładunku, rodzajami jednostek ładunkowych, formowaniem ładunków, a także doborem opakowań do przewożonych ładunków czy sposobem ich zabezpieczenia.
W podręczniku omówiono zagadnienia związane z przewozem ładunków, m.in. rodzaje przewożonych ładunków, jednostki ładunkowe używane przy tych przewozach, rodzaje i funkcje opakowań w procesie transportowym, przewozy ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych, przykładowe oznaczeniach pojazdu, organizację zadań transportowych oraz dobór gałęzi transportowych do przewożonego ładunku.

Wydawca: Difin
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 120
Wymiary: 16.0×23.0 cm
Waga: 193.0000
EAN: 9788379304233
Data wydania: 19-11-2014
Kategorie: podręczniki > szkoła zawodowa > klasa 1 > przedmioty zawodowe

Cena w sklepie: 26.91 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl