Przepisy prawne określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z.13.1. Podręcznik do nauki zawodu Technik BHP

Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji Z.13 (Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy).
W publikacji zawarto treści dotyczące obowiązków oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika w obszarze BHP, nadzorowania przepisów ochrony pracy odnoszących się do kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych oraz odpowiedzialności pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy.
Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z wykonywaniem regulaminów i instrukcji stanowiskowych, a także kontroli maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów BHP.

Wydawca: WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 590
Wymiary: 17.0×24.0 cm
Waga: 868.0000
EAN: 9788302150111
Data wydania: 01-09-2015
Kategorie: podręczniki > technikum,
podręczniki > szkoła zawodowa > klasa 1 > przedmioty zawodowe

Cena w sklepie: 44.28 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl