Pracownicy administracji publicznej. Ćwiczenia. Kwalifikacja A.68.1

Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika Pracownicy administracji publicznej.Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty książka ta może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie do nauczyciela. Materiały ćwiczeniowe powinny być jednak zamieszczane w szkolnych wykazach podręczników i podawane do publicznej wiadomości.Zbiór ćwiczeń może być wykorzystywany w szkołach realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Jest on dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla słuchaczy szkół policealnych w zawodzie technik admini

Wydawca: Ekonomik
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 84
Wymiary: 16.5×24.0 cm
Waga: 154.0000
EAN: 9788377350584
Data wydania: 13-06-2016
Kategorie: podręczniki > szkoła zawodowa > klasa 1 > przedmioty zawodowe,
podręczniki > szkoły ponadgimnazjalne > przedmioty zawodowe

Cena w sklepie: 12.69 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl