Powiastki filozoficzne

Voltaire, a właściwie François-Marie Arouet, syn notariusza, urodził się w Paryżu 21 XI 1694 r. i – po długim, burzliwym życiu – zmarł tamże 30 V 1778 r. Wolter był nie tylko wszechstronnym pisarzem – poetą, dramaturgiem, historykiem, filozofem, publicystą. Był czołową postacią całego XVIII w., uosobieniem dążeń epoki i zachodzących w niej przemian, jej – by tak rzec – oświe­conym głosem. W dziedzinie powiastki filozoficznej pozostał Wolter mi­strzem aż do dziś i do dziś można go czytać z przyjemnością nie mniejszą od pożytku. Zawarte w niniejszym tomie cztery opo­wiastki: Zadig (1747), Tak toczy się światek (1748), Kandyd (1759) i Prostaczek (1767), należą do najcelniejszych, a Kandyd uchodzi wręcz za arcydzieło. Z posłowia Akcja Powiastek filozoficznych toczy się w krajach Wschodu: Babi­lonii, Persji, Indiach, Afganistanie lub w krainach zgoła fantastycznych; bohaterami są Scytowie, Chaldejczy­cy, Arabowie, Persowie, Hindusi czy nawet mieszkańcy planet. Nietrudno jednak domyślić się, że jest to chwyt literacki umożliwiający Wolterowi, w dobie ostrych prześla­dowań postępowych pisarzy przez cenzurę, śmiałą krytykę Francji okre­su rozkładającego się feudalizmu, jej instytucji i obyczajów.

Wydawca: Zysk i S-ka
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 352
Wymiary: 14.5×21.5cm
EAN: 9788377854037
Data wydania: 13-10-2014
Kategorie: nauki humanistyczne > filozofia, socjologia,
proza > proza obca > klasyka

Cena w sklepie: 33.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl