Poskromić ADHD. Poznawczo-behawioralna terapia dla dorosłych. Podręcznik terapeuty

ADHD jest coraz poważniejszym problemem nie tylko w przypadku dzieci, ale również osób dorosłych. Prowadzi się wiele badań mających na celu lepsze poznanie tego zaburzenia oraz opracowanie terapii, która pozwoli w pełni nad nim zapanować. Klinicyści ze szpitala w Bostonie stworzyli pierwszy program terapii ADHD dla dorosłych. Niniejszy podręcznik zawiera omówienie tego programu. Autorzy charakteryzują najczęstsze objawy ADHD, opisują kryteria diagnostyczne zaburzenia oraz analizują wpływ leczenia farmakologicznego na poprawę stanu zdrowia. Przedstawiają główne metody pracy terapeutycznej z pacjentem i pomagania mu w radzeniu sobie z rozproszeniem uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami z adaptacją w różnych środowiskach i z nawiązywaniem trwałych relacji.
Opisany program terapeutyczny obejmuje 12 sesji, z których każda dotyczy innego problemu utrudniającego dorosłym z ADHD funkcjonowanie. Ten przejrzysty układ pozwala terapeucie krok po kroku pracować z pacjentem nad eliminowaniem każdej trudności. Ostatnia sesja jest poświęcona utrwalaniu zaproponowanych rozwiązań, aby zapobiec nawrotom objawów i aby pacjent umiał sam sobie z nimi poradzić.
"Oto praca przełomowa – pierwsza oparta na badaniach empirycznych terapia psychologiczna nastawiona na leczenie ADHD u dorosłych. (…) książka napisana w sposób przejrzysty, zwięzły i przystępny, pokazuje, jak krok po kroku wdrożyć program terapeutyczny w życie. Terapeuci oraz ich pacjenci z ADHD na pewno będą czerpać z niej korzyści".
Russell A. Barkley
profesor psychiatrii na Uniwersytecie Medycznym Południowej Karoliny
"Niniejsza publikacja adresowana jest dla klinicystów posiadających doświadczenie w prowadzeniu terapii poznawczo – behawioralnej. Znajdzie również zastosowanie dla adeptów wiedzy psychologicznej, którzy poszukują rzeczowych i najnowszych informacji na temat terapii ADHD przedstawionych w przejrzysty sposób. W książce opisano pierwszy poparty badaniami i przetestowany program terapii ADHD u osób dorosłych."
Anna Latała
Psycholog i biolog, certyfikowany terapeuta biofeedback II stopnia

Wydawca: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 168
Wymiary: 16.5×23.5cm
EAN: 9788374896047
Data wydania: 23-01-2015
Kategorie: poradniki > psychologia

Cena w sklepie: 29.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl