Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939

Praca obejmuje polskie badania nad myślą pedagogiczną realizowane w latach 1900-1939. Przyjęte cele badawcze: krytyczno-syntetyczne i historyczno-hermeneutyczne opracowanie źródeł czasopiśmiennych; zastosowanie metody metahistorycznej jako podstawy historycznej teorii pedagogicznej; rozpoznanie i określenie wkładu w kształt badań nad dziejami myśli pedagogicznej szerokiej grupy badaczy, dotąd nieuwzględnianych bądź zapomnianych; określenie orientacji metodologicznych, stylów badań i wynikających stąd konsekwencji merytorycznych; dążenie do syntezy dziejów myśli pedagogicznej, konstatacja ewolucji kierunków i prądów w myśli pedagogicznej; próba doprecyzowania podstawowych pojęć oraz określenie przedmiotu badań historii doktryn i myśli pedagogicznej.

Wydawca: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 502
Wymiary: 17×24 cm
Waga: 952
EAN: 9788389574244
Data wydania: 15-03-2006
Kategorie: nauki humanistyczne > pedagogika

Cena w sklepie: 48.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl