Podstawy ekonomii część 1. Mikroekonomia DIFIN

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych. Podręcznik składa się z sześciu części odpowiadających działom programu nauczania. Każda część jest podzielona na rozdziały, w których znajdują się: – cele uczenia się, – wiadomości poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej, – ćwiczenia w formie zadań zamkniętych i otwartych, – treści dla zainteresowanych, wykaz literatury i stron internetowych. Pokazana jest też korelacja międzyprzedmiotowa, użyteczność nabywanej wiedzy i zdobywanych umiejętności w życiu codziennym, w dalszym uczeniu się oraz w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

Wydawca: Difin
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 224
Wymiary: 16, x 23, cm
EAN: 9788376412580
Data wydania: 01-01-2010
Kategorie: podręczniki > szkoły wyższe

Cena w sklepie: 28.80 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl