Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku podano ogólne zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, scharakteryzowano poszczególne rodzaje przedsiębiorstw samochodowych, opisano zasady podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej oraz przeanalizowano koszty i przychody z działalności gospodarczej. W treści podręcznika zamieszczono wiele praktycznych przykładów i konkretnych rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach branży samochodowej, ilustrujących omawiane zagadnienia. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne i polecenia, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, jak również uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12.Nr w wykazie podręczników MEN: 45 /2014

Wydawca: WKiL
Typ okładki: okładka miękka
EAN: 9788320619423
Data wydania: 22-10-2014
Kategorie: podręczniki > szkoły ponadgimnazjalne > przedmioty zawodowe

Cena w sklepie: 38.70 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl