(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś

Seria CENTRUM BADAŃ DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH. Tom 3.
W trzeciej edycji rozważań poświęconych polskiemu dyskursowi postzależnościowemu, której podsumowaniem jest niniejszy tom, przyglądaliśmy się jego diachronii, dialektyce i dynamice. Diachronii – gdyż pragnęliśmy wydobyć i opisać historyczne zmienności i ciągłości PDP; dialektyce gdyż PDP jawi się nam jako nieustanny ruch między tożsamością "zależną" i wyemancypowaną; dynamice – gdyż głęboko ugruntowany w naszej kulturze PDP sięga swoim oddziaływaniem nie tylko w jej teraźniejszość, ale również modeluje przyszłość. Te trzy dominanty zadecydowały o przyjęciu porządku chronologicznego w układzie zgromadzonych w naszej książce tekstów. Formuła "(p)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL", z owym inkluzywnym i dwuznacznym zapisem przyimka, ma zarazem wskazywać, iż pisząc o każdym "po", nie sposób nie pisać "o" – czyli o źródłowych, historycznych uwarunkowaniach każdej polskiej zależności.

Wydawca: Universitas
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 600
Wymiary: 14.5×23.5 cm
EAN: 9788324222445
Data wydania: 15-04-2013
Kategorie: historia,
nauki humanistyczne > filologia i językoznawstwo

Cena w sklepie: 40.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl