Od pomysłu do zysku

Jedyna innowacja warta zachodu to dochodowa innowacja.
Między pomysłem a innowacją istnieje duża różnica. Na imię jej zysk. Autorzy Od pomysłu do zysku, Jim Andrew i Hal Sirkin, twierdzą, że firmy muszą bardziej koncentrować się na osiąganiu zysków z innowacji – finansowych oraz w formie innych korzyści przynoszących dochody – aby zapewnić sobie wzrost, utrzymać konkurencyjność oraz przede wszystkim podnieść zwroty ze swoich wydatków na innowacje.
Autorzy przedstawiają koncepcję „krzywej finansowej” – to metoda umiejętnego wykorzystania czynników mających wpływ na zysk, do których należą: wielkość inwestycji początkowych, szybkość wprowadzania nowości na rynek, czas osiągania optymalnej skali produkcji oraz wysokość kosztów początkowych. Krzywa finansowa zmusza kadrę zarządzającą do posługiwania się tym samym językiem i do otwartej debaty na temat nieuchronnych kompromisów.
Od pomysłu do zysku pokazuje także, kiedy warto wykorzystać innowacje do celów pozafinansowych – takich jak zdobywanie wiedzy, wzmocnienie marki firmy, zbudowanie silniejszego ekosystemu partnerów i współpracowników oraz rewitalizacja organizacji i jej pracowników.
Andrew i Sirkin pokazują, że firmy często nie potrafią zastosować różnych modeli biznesowych, by zmienić kształt krzywej finansowej i  przerzucić ryzyko finansowe, techniczne i rynkowe na innych, lepiej przygotowanych do jego podjęcia. Autorzy szczegółowo omawiają zalety i  wady trzech modeli – integracyjnego, koordynacyjnego i licencyjnego – i  wyjaśniają, kiedy i w jaki sposób zastosować każdy z nich, by zmaksymalizować zysk z innowacji.
Książka porusza także takie aspekty innowacji, jak struktura organizacyjna i przywództwo. Podpierając się licznymi przykładami, autorzy opisują proces konsolidacji organizacji wokół idei osiągnięcia zysku z innowacji. Przedstawiają także siedem ważnych decyzji, jakie lider musi podjąć – a nie powierzyć innym – kiedy zarządza procesem innowacji w celu uzyskania najwyższego zwrotu z inwestycji.

Wydawca: MT Biznes
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 238
Wymiary: 15×22,5 cm
EAN: 9788362195664
Data wydania: 03-11-2010
Kategorie: biznes > zarządzanie

Cena w sklepie: 33.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl