Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta

"W odniesieniu do twórczości Zbigniewa Herberta powraca raz po raz nierozstrzygnięte, a może – nierozstrzygalne pytanie: czy niebo Pana Cogito jest puste? Próbujemy w tej książce sprawdzić hipotezę i niemożności udzielenia odpowiedzi na to pytanie. W pracach o poecie pojawiło się wiele rozbieżnych ocen dotyczących jego stosunku do Boga, transcendencji, religijnego zakorzenienia aksjologii (lub braku takiej relacji). W opiniach badaczy i krytyków literackich zarysowały się dwa bieguny; na jednym znajdują się interpretacje podkreślające agnostycyzm Herberta, na drugim – wskazujące chrześcijańskie źródła jego świata poetyckiego. W tej się też odnajdziemy teksty bliskie jednemu bądź drugiemu rozpoznaniu. Prace zebrane w tym tomie analizują obszar motywów i wątków związanych z bogiem i bytem z różnych punktów, składając się na wstępną monografię tematu."
Grażyna Halkiewicz-Sojak

Wydawca: JMR Trans-Atlantyk
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 440
Wymiary: 15 x 24 cm
EAN: 9788393506101
Data wydania: 29-04-2012
Kategorie: nauki humanistyczne > filologia i językoznawstwo

Cena w sklepie: 29.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl