Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr.

"Na przedkładany tom składa się 27 artykułów przygotowanych przez naukowców z Białorusi, Polski i Ukrainy, nie tylko archeologów, ale i przyrodoznawców oraz historyków.
Pierwszą część tomu poświęcono możliwościom identyfikacji pradziejowych szlaków na podstawie badania ich przyrodniczych kontekstów i aspektów, jak również dzięki zastosowaniu metod teledetekcji. (…) W drugiej części tomu zestawiono opracowania skupiające się na problematyce znaczenia niektórych zasobów surowcowych międzymorza jako generatorów pradziejowych szlaków komunikacyjnych. (…) Trzecią część książki współtworzą teksty omawiające komunikacyjne doświadczenia społeczeństw cywilizacji epoki brązu z obszarów Azji Zachodniej oraz postrzeganie terenów Nadczarnomorza przez mieszkańców Egei i Grecji."
(fragment Wstępu)

Wydawca: Poznańskie
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 466
Wymiary: 21.5 x 30.5 cm
EAN: 9788371777998
Data wydania: 05-10-2011
Kategorie: historia > historia świata,
nauki humanistyczne > antropologia

Cena w sklepie: 53.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl