Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 6. Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753-1794

Książka jest kolejnym tomem edycji tekstów prasowych poświęconych przede wszystkim reklamie książki i prasy polskiej, pochodzących z oświeceniowych periodyków warszawskich wydawanych w językach polskim, łacińskim, niemieckim i francuskim. Znalazły się tu zarówno krótkie notki informacyjne, jak i obszerne teksty oferujące czytelnikom nie tylko ówczesne piśmiennictwo, ale i polecające im różnorodne instytucje oświeceniowego życia kulturalnego.
Danuta Hombek – profesor nauk humanistycznych jest zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół problemów kultury książki, historii prasy, reklamy oraz edytorstwa źródeł bibliologicznych i prasowych.

Wydawca: Universitas
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 418
Wymiary: 13.5×19.5cm
EAN: 9788324227679
Data wydania: 02-06-2016
Kategorie: nauki humanistyczne

Cena w sklepie: 40.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl