Kontroling dla menedżerów

Funkcje, typy i rodzaje kontrolingu
Od zarządzania produkcją do zarządzania operacyjnego
Koncepcje usytuowania kontrolera w strukturze organizacyjnej
Zestaw narzędzi (instrumentarium) kontrolingu
Kontrola i kontroling wobec nowych wyzwań
Systemy informacyjne jako niezbędne narzędzie nowoczesnego zarządzania
Kontroling zorientowany na integrowanie wartości
Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem systemu kontrolingu

Kontroling nie ma alternatywy
Kontroling w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. W pierwszych dekadach swej niedługiej historii umieszczany był w zespole narzędzi służących rachunkowości zarządczej. Z czasem jego zadania uległy rozszerzeniu na sfery inne niż tylko finanse firmy. Kontroling drugiej generacji potrafi określać znaczące odchylenia otrzymywanych wyników od planu, oceniać szanse i zagrożenia. Jest także nastawiony na badanie otoczenia przedsiębiorstwa. Współtworzy warunki do szybkiego reagowania na zmiany wewnątrz organizacji w celu zapewnienia pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa.
Kontroling jako narzędzie diagnostyczne służy do kierowania przedsiębiorstwem – do przewidywania opartego na analizie wskaźników, likwidowania najsłabszych ogniw, uwzględniania wymagań rynku i rosnącej konkurencji. Staje się niezastąpiony przy określaniu kondycji firmy, nowych koncepcji na przyszłość, miejsc powstawania nieuzasadnionych kosztów oraz sposobów maksymalizacji zadowolenia klienta. Kontroling jest najważniejszym instrumentem zapewniania racjonalności zarządzania przedsiębiorstwem. Książka, którą trzymasz w ręku, ukazuje także nowe wcielenie kontrolingu – jako narzędzia zarządzania ryzykiem.

Stosuj kontroling – zawsze i wszędzie:
Uzależnij wynagrodzenia załogi od wyników firmy.
Spraw, by Twoi pracownicy działali maksymalnie efektywnie.
Sprawnie reaguj na zmianę – wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
Popraw rentowność firmy.
Naucz się usuwać wąskie gardła i bariery rozwoju firmy.
Stwórz obiektywny i wiarygodny model informacyjny.
Wprowadź dyscyplinę i odpowiedzialność biznesową we wszystkich ośrodkach decyzyjnych w firmie i ciesz się z oszczędności czasu, pracy i pieniędzy!

Wydawca: OnePress
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 424
Wymiary: 15,8 x 23,5 cm
EAN: 9788324633531
Data wydania: 01-06-2011
Kategorie: biznes > zarządzanie

Cena w sklepie: 73.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl