Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

Dzieło Lwa Szestowa "Kierkegaard i filozofia egzystencjalna" jest jednym z najpóźniej napisanych i najciekawszych, wyraża jego najbardziej dojrzałe poglądy. Stanowi ono sumę tych wątków myślowych jego dociekań filozoficznych, które układają się w dialektyczny szereg przeciwstawnych kategorii, takich jak objawienie i wiedza, upadek i niewinność, wiara i grzech, rozpacz i nicość, prawda i wolność oraz Bóg i człowiek. Jest to wreszcie dzieło, w którym rosyjski myśliciel przeprowadza jakże skuteczną i demaskującą krytykę racjonalizmu w filozofii europejskiej, począwszy od filozofów greckich, poprzez scholastyków aż po B. Spinozę, I. Kanta i G. W. F. Hegla. Szestow pozytywnie ocenia tu myśl wielkich nadracjonalistów i "herezjarchów", takich jak M. Luter, F. Dostojewski, czy S. Kierkegaard, któremu poświęcił właśnie tą pracę.

Wydawca: Marek Derewiecki
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 272
Wymiary: 17 x 22.5 cm
EAN: 9788361199717
Data wydania: 09-07-2013
Kategorie: nauki humanistyczne > filozofia, socjologia

Cena w sklepie: 23.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl