Kalendarium życia literackiego 1976-2000

Kalendarium, przygotowane przez wybitnego znawcę literatury współczesnej i zarazem czynnego krytyka literackiego, ułożone w przejrzystą formę podręcznego przewodnika, nie jest jedynie suchą rejestracją faktów, lecz zawierającą obszerne cytaty, żywą kroniką, dynamicznym opisem ścierania się rozmaitych poglądów i racji światopoglądowych.
Nikt dotychczas nie pokusił się o próbę choćby zarejestrowania i ułożenia w sposób przejrzysty całej rozmaitości wydarzeń literackich i pozaliterackich (dyskusji, ankiet, nagród, nowo powstałych pism itp.), które miały miejsce w kraju po 1989 roku.
Aleksander Fiut
Każdy rok minionego ćwierćwiecza omówiony jest osobno. Pierwsza część omówienia koncentruje się na polemikach, sporach o książki, ankietach, kwestiach infrastruktury życia literackiego; część druga odnotowuje przyznawane w danym roku nagrody literackie, rejestruje powstawanie i znikanie czasopism, podaje nekrologi twórców./…/
Jest to książka podręczna, do której sięga się bardzo często; książka pomocna zarówno w badaniach, jak w kształceniu polonistów.
Marian Stala

Wydawca: Wydawnictwo Literackie
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 630
Wymiary: 17×24,5 cm
EAN: 9788308035115
Data wydania: 13-09-2003
Kategorie: nauki humanistyczne > filologia i językoznawstwo

Cena w sklepie: 57.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl