Język polski. Jutro pójdę w świat. Szkoła podstawowa klasa 6. Podręcznik (2014) WSIP

Nr aprobaty: 417/3/2014Podręcznik rozwija twórcze umiejętności dziecka, jest przyjazny, skuteczny i nowoczesny.W klasie szóstej podręcznik doskonali umiejętność odczytywania i interpretowania tekstów kultury. Podstawą każdego rozdziału są teksty zarówno literackie, jak i nieliterackie: reprodukcje malarskie, plakaty, zdjęcia. Zostały one starannie dobrane – podręcznik jest więc przystępny i interesujący dla szóstoklasisty.Naukę o języku i ortografię, podobnie jak w klasie piątej, wyodrębniono w oddzielnych częściach książki.Po każdym rozdziale umieszczono sprawdzian kontrolny – jest to element służący nie tylko podsumowaniu i powtórzeniu wiadomości, ale także przygotowaniu ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty.

Wydawca: WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 352
Wymiary: 17,6 x 25,0 cm
EAN: 9788302144097
Data wydania: 22-05-2014
Kategorie: podręczniki > szkoła podstawowa > klasa 6 > język polski

Cena w sklepie: 35.37 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl