Jakość zarządzania w szkołach wyższych

"Jest to kompleksowe i obszerne opracowanie, obejmujące różne aspekty jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym. Autor prezentuje w nim zagadnienia z zakresu jakości pracy, produktów i życia w relacji do jakości zarządzania. Odnosi się do wybranych kwestii dotyczących kompleksowego podejścia do jakości, ukazuje rynkowe aspekty zarządzania rozwojem szkoły wyższej, podkreśla znaczenie i przydatność determinant kreatywności, przedsiębiorczości i projakościowego myślenia w zarządzaniu tą organizacją, akcentuje rolę społeczności akademickiej w strukturze organizacyjnej i zarządzaniu w uczelniach. Uzupełnieniem wywodu naukowego jest tu analiza wyników badań porównawczych przeprowadzonych w roku akademickim 2008-2009 i 2010-2011 wśród profesorów oraz studentów uczelni krajowych i zagranicznych dotyczących jakości zarządzania i jakości kształcenia w szkołach wyższych. Na tej podstawie autor ukazuje zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania projakościowej restrukturyzacji funkcjonowania uczelni w okresie reformy szkolnictwa wyższego oraz przedstawia propozycje koniecznych zmian w systemie zarządzania w uczelniach publicznych i niepublicznych."
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 794
Wymiary: 17.5 x 24 cm
EAN: 9788323333487
Data wydania: 05-10-2012
Kategorie: biznes > zarządzanie

Cena w sklepie: 77.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl