Informatyka Europejczyka. Program nauczania technologii informacyjnej

Program nauczania dopuszczony został do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Numer dopuszczenia: DKOS-5002-4/05. Zobacz
decyzję MENiS dopuszczająca program nauczania do użytku szkolnego.
"Informatyka Europejczyka" to zestaw edukacyjny przygotowany przez lidera na rynku książek informatycznych. Zawiera on w sobie doświadczenie wydawnicze i dydaktyczne zdobyte przez wydawnictwo Helion w trakcie publikowania ponad 1800 książek, z których korzystają na co dzień zarówno zawodowi informatycy, jak i zwykli użytkownicy komputerów — łącznie ponad 3 miliony czytelników. To m.in. dzięki książkom Helionu najmłodsze pokolenie polskich informatyków uważane jest za światową elitę informatyczną, poszukiwaną przez pracodawców na międzynarodowym rynku pracy.
"Informatyka Europejczyka. Program nauczania technologii informacyjnej" przedstawia zagadnienia tematyczne wchodzące w skład programu przedmiotu Technologia Informacyjna nauczanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Opisuje elementy wchodzące w skład poszczególnych bloków tematycznych, ich zakresy merytoryczne oraz umiejętności, jakie powinien posiąść uczeń w trakcie omawiania tych zagadnień. Zawiera również przykładowe konspekty lekcji, kryteria oceniania wiedzy uczniów oraz testy i sprawdziany zarówno teoretyczne jak i praktyczne.
"Informatyka Europejczyka" to:
Doświadczenie dydaktyczne autorów wsparte rzetelną wiedzą profesjonalistów
Edukacja informatyczna na najwyższym europejskim poziomie, przygotowująca uczniów do światowej konkurencji
Najnowsze i najbardziej aktualne podręczniki z informatyki i technologii informacyjnej

Wydawca: Helion Edukacja
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 72
Wymiary: 12,2 x 19,4 cm
EAN: 9788324600151
Data wydania: 01-05-2006
Kategorie: informatyka > Podręczniki szkolne > Szkoła ponadgimnazjalna

Cena w sklepie: 44.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl