Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny powstał z myślą o nauczycielach, pedagogach, terapeutach oraz innych specjalistach pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Program zawiera praktyczne informacje i wskazówki dotyczące:
– zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego ucznia;
– rodzaju i zakresu zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną;
– form i metod pracy;
– form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
– działań wspierających rodziny i bliskich ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Wydawca: Harmonia
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 160
Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
EAN: 9788371346644
Data wydania: 01-01-2013
Kategorie: nauki humanistyczne > pedagogika

Cena w sklepie: 21.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl