Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego

Niestabilność rynków finansowych nie jest zjawiskiem nowym. Już w latach 70-tych XX wieku dostrzeżono potrzebę współpracy w zakresie regulowania rynków w skali światowej, jednak dotychczasowe inicjatywy miały przeważnie charakter doradczy, niewiążący. Ostatni kryzys globalny ponownie postawił międzynarodowy system finansowy przed poważnym dylematem – czy pozwolić na dalszą liberalizację i globalizację przepływów kapitałowych, czy też raczej skoncentrować się na ich nadzorowaniu i regulowaniu w większym niż dotąd wymiarze?
Ta kwestia stanowi centralny punkt rozważań autorów książki. Opisują oni międzynarodowy system nadzoru "od wewnątrz", poczynając od jego założeń, poprzez instytucje nadzorcze narodowe i międzynarodowe, na konkretnych regulacjach kończąc. Odpowiedzią autorów na kryzys 2008-2009 jest zaktualizowany wstęp, w którym odwołują się do działań interwencyjnych.

Wydawca: PWN Wydawnictwo Naukowe
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 316
Wymiary: 14.5 x 20.5 cm
EAN: 9788301162276
Data wydania: 06-10-2010
Kategorie: nauki humanistyczne > filozofia, socjologia

Cena w sklepie: 42.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl