Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji

Książka jest pierwszą na rynku pozycją łączącą podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych z problemami związanymi z konsekwencjami globalizacji stosunków społeczno-ekonomicznych. Autorka omawia:
– Zjawisko globalizacji oraz jego wpływ na funkcje finansów publicznych, politykę fiskalną i usługi publiczne.
– Problemy oddziaływania globalizacji na dochody i wydatki publiczne.
Relacje pomiędzy globalizacją a procesem decentralizacji – związane z jednej strony z systemem finansów publicznych, a z drugiej – z popularnym sloganem "myślisz globalnie – żyjesz lokalnie"
Zagadnienia sterowności systemu finansów publicznych,
Propozycję nowatorskiego, całościowego podejścia do problematyki finansów publicznych.
Publikacja łączy wątki ekonomiczne, finansowe, prawne, socjologiczne i kulturowe, również te o charakterze międzynarodowym. Zawiera nawiązania do obecnego kryzysu finansowego, prezentuje aktualne kierunki racjonalizacji wydatków publicznych w Polsce. Napisana jest z pasją, przystępnym językiem, zrozumiałym dla szerokich kręgów odbiorców – nie tylko pracowników nauki, studentów kierunków ekonomicznych, socjologicznych, prawno-administracyjnych, ale także przedsiębiorców, władz samorządowych i instytucji dysponujących środkami pomocy publicznej oraz wszystkich osób zainteresowanych problemami współczesności.

Wydawca: Poltext
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 298
Wymiary: 16 x 23 cm
EAN: 9788375611953
Data wydania: 05-09-2012
Kategorie: poradniki > różne,
biznes > ekonomia

Cena w sklepie: 25.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl