Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz

Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej elektronicznego postępowania upominawczego (e.p.u.) w Polsce. Obejmuje ono w szczególności omówienie odpowiednich regulacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw znowelizowanych w związku z wprowadzeniem e.p.u. do systemu prawnego. Dodatkowo zawarto w nim omówienie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwłaszcza regulujących tryb zakładania kont użytkownika w systemie teleinformatycznym i wykonywania określonych czynności procesowych w trakcie postępowania przed sądem oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Wydawca: Wolters Kluwer
Typ okładki: okładka twarda
Liczba stron: 140
Wymiary: 15×21 cm
EAN: 9788326405686
Data wydania: 12-10-2010
Kategorie: prawo

Cena w sklepie: 40.50 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl