Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną

Praca ulega istotnym i ciągłym zmianom m.in. pod wpływem zastosowania nowoczesnych technologii. Powstają nowe zawody i specjalizacje, a jednocześnie zanikają niektóre dotychczas istniejące. W książce omówione są przemiany następujące w społeczeństwie informacyjnym w odniesieniu do:
– przedsiębiorstw (tworzenie struktur, sprzyjających zmiany w stylach zarządzania i systemach kontroli),
– rynku pracy (nowe podejście do zatrudnienia, elastyczne formy pracy, powstawanie grup pracowników informacyjnych i pracowników wiedzy),
– zatrudnionych (konieczność zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji, mobilność zawodowa i terytorialna).

Wydawca: Poltext
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 216
Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
EAN: 9788375611199
Data wydania: 04-04-2012
Kategorie: biznes > ekonomia

Cena w sklepie: 37.00 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl