Ekonomika. Podręcznik część 1 (2011)

Numer dopuszczenia MEN: 17/2009Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty, nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W podręczniku cz. 1 omówiono: normy regulujące współżycie międzyludzkie, wizerunek pracownika, stosunki interpersonalne, samoocenę, a także działalność produkcyjną, handlową i usługową, gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz zarządzanie jednostką organizacyjną, planowanie i organizowanie jej działalności. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji.technikum ekonomiczne szkoła policealna zawód

Wydawca: Empi2 Wydawnictwo
Typ okładki: okładka miękka
Liczba stron: 368
EAN: 9788362325412
Data wydania: 18-01-2012
Kategorie: podręczniki > technikum > klasa 1 > przedmioty zawodowe

Cena w sklepie: 23.40 zł

Informacje na tej stronie jest tylko dla odniesienia. Można kupić lub pobrać tę książkę w Internecie - www.swiatksiazki.pl